۰۲۱-۳۶۶۱۵۵۷۰ ۰۲۱-۳۶۶۱۵۸۰۸

بانک برند محصولات صنعتی و کشاورزی

بانک برند پمپ - آبپاش - کمپرسور - فیلتراسیون

بانک برند پمپ و بوستر پمپ آبرسانی

بانک پمپ صنعتی - پمپ نفت - پمپ صنایع غذایی - پمپ مواد شیمیایی

بانک برند تجهیزات آبیاری قطره ای - آبیاری تحت فشار

Rain bird برند پمپ  برند آبپاش  برند پمپ صنعتی  برند شیر برقی

آبپاش رین برد – کنترلر رین برد

Antelco برند پمپ  برند آبپاش  برند پمپ صنعتی  برند شیر برقی

قطره چکان آنتلکو 

Azud برند پمپ  برند آبپاش  برند پمپ صنعتی  برند شیر برقی

لوله قطره چکان دار آزود AZUD

TOOSI برند پمپ  برند آبپاش  برند پمپ صنعتی  برند شیر برقی

تایمر و کنترلر آبیاری اوربیت ORBIT

بانک برند کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده

بانک برند سیستم های فیلتراسیون

بانک برند تجهیزات شبکه انتقال و PIPING

021-77671565

جهت انجام هرگونه مشاوره قبل از خرید با ما تماس بگیرید

آب نیرو مرجع تخصصی تجهیزات صنعتی و کشاورزی