۰۲۱-۳۶۶۱۵۵۷۰ ۰۲۱-۳۶۶۱۵۸۰۸
رابط لوله ۱۶ آبیاری قطره ای
046878675001

رابط لوله ۱۶ – آبیاری قطره ای

رابط مساوی ۱۶ به ۱۶ لوله پلی اتیلن 

رابط لوله های آبیاری قطره ای

جهت اتصال لوله های آبیاری قطره ای به یکدیگر

 

توضیحات محصول

رابط مساوی ۱۶ به ۱۶ لوله پلی اتیلن – رابط لوله های آبیاری قطره ای