آبیاری زمین شور

در این مطلب بهترین روش ها برای آبیاری زمین شور را ذکر خواهیم کرد.

وجود نمک در آب یا خاک کشاورزی بیش از اندازه طبیعی را زمین شور می نامند.

سدیم کلرید منیزیم، کلسیم، پتاسیم و… می‌توانند شوری در آب و خاک را پدید آورند.

زردن شدن برگ‌های سبز، سوختن نوک برگ‌ها اولین نشانه های آب یا زمین شور است.

که ممکن است مرگ گیاه را در بر داشته باشد.

در بخش بعدی به خسارت های بیشتر آب های شور بر کشاورزی پرداخته و شما را با تجهیزات آبیاری قطره ای که مناسب ترین نوع آبیاری در این زمین ها است آشنا می کنیم.

تاثیر آب شور بر کشاورزی

آب توسط ریشه گیاه جذب می شود. اگر از آب شور استفاده شود، گیاه تلاش بیشتری برای جذب آب می نماید که این کار باعث کاهش رشد گیاه می شود.

در استفاده از اب شور حتی امکان این که آب از سمت ریشه به سمت خاک برود نیز وجود دارد. در این حالت گیاه رطوبت خود را از دست می دهد. که در نهایت از بین می رود.

علاوه بر آن جذب نمک بیشتر از حد مجاز گیاه را سمی نموده و خسارت های سنگینی وارد می کد.

استفاده از آبپاش با آب شور لبه های برگ را می سوزاند و یا موجب ایجاد تاول در آن می شود.

با رعایت موارد زیر می تواند تاثیرات آب شور بر گیاهان را کمتر کنید.

روش های کاهش اثرات آبیاری زمین شور

در زمین های شنی به کمک آب شویی می توان نمک را از حوالی ریشه دور کرد. این زهکشی در آبیاری زمین هایی با خاک رس دشوار تر است.

غلظت نمک اطراف ریشه متغیر است. یعنی در زمانی که خاک خشک است غلظت نمک در آن بیشتر است.

این موضوع رطوبت خاک را از بین می برد. با توجه به این نکته می توان گفت آبیاری سطحی مناسب این شرایط نیست.

اما آبیاری های سنگین از حجم و غلظت نمک در اطراف ریشه می کاهد.

در زمین های کشاورزی شور و یا زمین هایی که با آب شور آبیاری می شوند انتخاب کود اهمیت بالایی دارد چرا که در آن ها نباید کلرید وجود داشته باشد.

گیاهان در هنگامی که جوانه می زنند بیشتر نسبت به موضوع شوری آب حساس می شوند.

جنس گیاه و شکل ریشه آن در مقاومت آن گیاه نسبت به شوری آب اثر گذار خواهد بود مثلا گیاهانی ریشه های سطحی دارند نسبت به گیاهان با ریشه های عمیق دوام بیشتری دارند.

مهم ترین نکات در آبیاری زمین شور

تبخیر در آبیاری قطره ‌ای بسیار نا چیز است از این جهت این روش نسبت به  سایر روش های آبیاری با آب شور بهتر است.

چرا که در این شیوه رطوبت در اطراف ریشه حفظ می شود و آبشویی به طور دائم انجام می شود.

که با توجه به این موارد اثرات سوء شوری بر روی گیاهان کمتر می شود.

نکته مهم دیگر در آبیاری با این نوع آب عدم استفاده از آبپاش ها برای اسپری نمودن آب شور بر روی گیاهان است.

زیرا همان طور که گفته شد وجود نمک در آب موجب سوختن برگ‌ها و در نتیجه آسیب رسیدن به محصول می شود.

نکته بعدی در این نوع آبیاری، آبیاری در دمای پایین است تا میزان تبخیر را به کمترین میزان ممکن برسد.

آبیاری در باد و یا هوای خیلی گرم منجر به عدم یکنواختی شوری در همه قسمت های زمین می شود یعنی تمرکز نقطه‌ای نمک در قسمتی از زمین کشاورزی بیشتر می شود.

علاوه بر موارد گفته شده آبیاری باید با توجه به نیاز گیاهان انجام شود.

آبیاری قطره ای با آب شور

مناسب ترین روش آبیاری برای زمین های شور آبیاری قطره ای است اما به شرطی که به درستی اجرا شود.

در مرحله اول برای اجرای آبیاری قطره‌ای آب توسط قطره چکان‌ها در اطراف ریشه گیاه پخش می شود.

در گام بعدی بخشی از آب توسط گیاه جذب شده و ما بقی آن تبخیر شده و از خاک خارج می‌شود.

با تکرار این روش آبیاری، نمک‌های خاک در اطراف ریشه خیس می شود و شسته شده و خارج می‌شود.

این مورد را می توان پس از زمانی در اطراف زمین کشاورزی مشاهده نمود یعنی شاهد نشانه‌های شوری خواهید بود.

روش آبیاری قطره‌ای روشی مناسب برای آبیاری با آب شور و یا کشاورزی با خاک شور است.