02136615808 / 02136615570
انتخاب صفحه

بوسترپمپ چیست؟

بوستر پمپ ماشینی است که باعث افزایش فشار سیال میشود. این دستگاه به یک کمپرسور گاز شبیه است، اما در کل از یک مکانیسم ساده که اغلب حاوی تنها یک مرحله فشرده سازی است استفاده می کند و در حال حاضر برای افزایش فشار سیال به کار برده می شود. علاوه بر این بوستر پمپ دو مرحله ای و چند مرحله ای نیز ساخته شده است. بوستر پمپ ممکن است برای افزایش فشار سیال، انتقال سیال با فشار بالا، شارژ کپسول های سیال استفاده شود.
بوستر پمپ ها به صورت ایستگاهی برای افزایش فشار سیال در ارتفاعات بسیار مرتفع به کار برده میشود و از این حیث بسیار عالی می باشد.

بوستر پمپ ها تجهیزاتی هستند که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به یک سیال مایع (یا گازی) که از آن در حال عبور است، منتقل میکنند در نتیجه انرﮊی سیال پس از خارج شدن از (بوستر پمپ) افزایش می یابد. در بوستر پمپ ها تغییرات انرﮊی سیال همیشه به گونه ی تغییر فشار سیال مشاهده میشود. علاوه بر این می توانیم ازبوستر پمپ ها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جا به جایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا انوع دیگر سیستم ها استفاده کنیم.

در مجموع از بوسترپمپ ها برای انتقال سیال از یک مکان به مکان دیگر استفاده میکنند.

بوسترپمپ ها دارای نوع های مختلفی هستند که هرکدام دارای کاربرد خاصی می باشند.

مهم‌ترین پمپهایی که در کل استفاده میشوند به صورت زیر است:
نوع اول: بوستر پمپ رفت و برگشتی


نوع دوم : بوستر پمپ سانتریفوﮊ


نوع سوم: بوستر پمپ چرخ دنده ای