02136615808 / 02136615570
انتخاب صفحه

واردات انواع پمپ های صنعتی - نفتی - شیمیایی

ثبت سفارش و واردات انواع پمپ های خاص

فروش انواع پمپ‌ Canned یا پمپ هرمتیک – پمپ هرمتیک – پمپ  Canned Pump‌

 

 

پمپ هرمتیک – پمپ Canned


پمپ هرمتیک – پمپ  Canned Pump‌

برخلاف پمپ‌های مگنتیک کوپلینگ که از دو بخش جداگانه داخلی و خارجی تشکیل شده بودند، پمپ‌های Canned  یا هرمتیک، کل مجموعه در یک پوسته(الکتروموتور و پمپ) قرار داده شده و هیچگونه انفضالی بین آنها وجود ندارد. در این پمپ‌ها پروانه بر روی ادامه روتور الکتروموتور سوار شده و برای خنک‌کاری و رواکاری یاتاقانها از سیال پروسسی پمپ استفاده می‌شود. در شکل ذیل برش خورده یک پمپ هرمتیک نشان داده شده است.


در شکل ذیل نیز نقشه یک پمپ هرمتیک نشان داده شده، از مهمترین و حساسترین قسمت‌ها در این پمپ بیرینگ‌ها بوش ها می‌باشند که تمام وزن و نیروهای پمپ را تحمل نموده و به وسیله سیال پروسسی روانکاری و خنک کاری می‌شوند.


شکل ذیل یک پمپ چند طبقه هرمتیک واقعی را نشان می‌دهد. در صنایع اتمی و شیمیایی که نشتی صفر مدنظر است از پمپ‌های Cannedاستفاده می‌کنند. به دلیل اهمیت این تجهیزات توضیحات بیشتری در خصوص ساختار داخلی آنها خواهیم داد. گفته شد که این پمپ‌ها دارای بیرینگ بوشینگ بوده و خنک‌‌کاری و روانکاری آن توسط سیال پروسسی پمپ صورت می‌پذیرد. در شکل ذیل که برخی از مسیرهای حرکت سیال برای خنک‌کاری بیرینگ را نشان می‌دهد مقداری از سیال خروجی پروانه به کانالی در پشت پروانه هدیات و با گذشتن از فضای بین روتور و استاور، عملیات خنک‌کاری و روانکاری از طریق مغز شافت به ساکشن پمپ بر می‌گردد.


نمونه دیگر ، زمانی که سیال به پشت پروانه هدایت می‌شود با استفاده از یک پروانه کوچک فشار آن افزایش داده  شده و پس از گذشتن از فضای بین روتور و استاتور، خنک‌کاری و روانکاری یاتاقانها از طریق سوراخ در مرکز شافت عبور و در انتها وارد یک فضا شده و از طریق سوراخهایی در پشت پروانه به سیال خروجی پمپ بر می‌گردد. روش دیگری نیز وجود دارد که در آن ، سیال محبوس شده در فضای بین روتور و استاتور توسط یک پروانه فشارسازی شده و پس از رسیدن به انتهای پوسته وارد یک مبدل شده و پس از خنک‌کاری دوباره وارد پروانه کوچک فشارسازی می‌شود در واقع در این سیستم که تقریبا بسته می‌باشد سیال در آن چرخش و خنک‌کاری می‌شود.مواردی همچون خواص سیال، فشار بخار و دمای سیال باعث می‌شود تا از یکی سیستم‌های فوق برای خنک‌کاری و روانکاری بوش‌ها استفاده شود که از پرداختن، به آن خودداری می‌کنیم.

021-77671565

جهت انجام هرگونه مشاوره قبل از خرید با ما تماس بگیرید

آب نیرو مرجع تخصصی تجهیزات صنعتی و کشاورزی