02136615808 / 02136615570
انتخاب صفحه

واردات انواع پمپ های صنعتی - نفتی - شیمیایی

ثبت سفارش و واردات انواع پمپ های خاص

 پمپ پیتوت تیوب – پیتوت تیوب پمپ – Pitot Tube Pump – پمپ دبی پایین و هد بالا 

 

 

پیتوت تیوپ پمپ Pitot tube pump

 

پیتوت تیوب پمپ Pitot Tube Pump

 

پمپ‌های pitot tube از نوع مخصوص بوده و تجهیزاتی هستند که بهترین عملکرد را در دبی پایین و هد بالا دارا می‌باشند این تجهیزات در دامنه پمپ‌های دینامیکی و جابجایی مثبت گنجانده نشده‌اند. برای اینکه بتوان با دبی بسیار پایین هد خیلی زیاد تولید شود دو گزینه وجود دارد اول استفاده از پمپ‌های سانتریفیوژ چند طبقه کوچک و دوم پمپ‌های  جابجایی مثبت که هر کدام از آن دو دارای معایب زیادی می‌باشند. همانطور که در می دانید دو قسمت روتور و پیک‌آب تیوب عمل افزایش فشار سیال در پمپ مذکور را برعهده دارند. سیال از طریق فلنج ورودی و رهگاه اطراف مکانیکال سیل وارد روتور( که شکلی کاسه مانند دارد) می‌شود.

روتور با سرعت بسیار بالایی چرخش و سیال در اثر نیروی گریز از مرکز به سطح کاسه یا روتور می‌چسبد. پیک ‌آب که شبیه یک نازل ثبت بوده،‌در فاصله بسیار کمی از کاسه قرار داشته و باعث م‌شود که سیال داخل کاسه با سرعت بالا جاروب و به داخل پیک ‌اب وارد شود. طراحی پیک آب طوری صورت گرفته که با استفاده از قانون برنولی عملکرده و با استفاده از دیفیوزر داخل آن سرعت بالای سیال به فشار تبدیل می‌شود. همانطور که واضح است دو قسمت روتور و پیک اب تیوب عمل افزایش فشار سیال در پمپ مذکور را برعهده دارند. سیال از طریق فلنج ورودی و راهگاه اطراف مکانیکال سیل وارد روتور( که شکلی کاسه مانند دارد) می‌شود.

روتور با سرعت بسیار بالایی چرخش و سیال در اثر نیروی گریز از مرکز به سطح کاسه یا روتور می‌چسبد. پیک آب که شبیه یک نازل ثابت بوده،  در فاصله بسیار کمی از کاسه قرار داشته و باعث می‌شود که سیال داخل کاسه با سرعت بالا جاروب و به داخل پیک آب وارد شود. طراحی پیک اب طوری صورت گرفته که با استفاده از قانون برنولی عمل کرده وبا استفاده دز دیفیوزر داخل آن ، سرعت بالای سیال به فشار تبدیل می‌شود.

021-77671565

جهت انجام هرگونه مشاوره قبل از خرید با ما تماس بگیرید

آب نیرو مرجع تخصصی تجهیزات صنعتی و کشاورزی