02136615808 / 02136615570
انتخاب صفحه

واردات انواع پمپ های صنعتی - نفتی - شیمیایی

ثبت سفارش و واردات انواع پمپ های خاص

پمپ‌های پلانجری -سیستم آبنبدی پمپ پلانجر از نوع پکینگی – پمپ جهت سیالات سمی – پمپ فشار بالا – پمپ با فشار و دبی بالا – واردات انواع پمپ های پلانجری فشار بالا – پمپ با فشار تا 2000 و ظرفیت دبی بالا

 

پمپ پلانجری


پمپ‌های پلانجری و دامنه کاربرد آنها

در این پمپ‌ها در پلانجر در تماس مستقیم با سیال فرآیندی می‌باشد.

سیستم آبنبدی پلانجر در این پمپ‌ها از نوع پکینگی و بسیار ساده بوده و نیاز به خنک کاری دارد که همین امر موجب محدودیت استفاده از آنها در صنعت شده است با توجه به وجود نشتی جزیی(خنک‌کاری) در پکینگ‌ها این طرح نباید جهت سیالات سمی و آتشزا استفاده شود،

زیرا پس از مدت زمانی کارکرد بعلت سایش پکینگ، در اثر حرکت پیستون نشتی سیال افزایش می‌یابد. پمپ های پلانجری با آببندی پکینگی می‌توانند برای تولید فشارهای بالا نیز مورد استفاده قرار گیرد.

021-77671565

جهت انجام هرگونه مشاوره قبل از خرید با ما تماس بگیرید

آب نیرو مرجع تخصصی تجهیزات صنعتی و کشاورزی