02136615808 / 02136615570
انتخاب صفحه

ته بند لوله ۱۶(عینکی)- آبیاری قطره ای

ته بند لوله ۱۶ یا همان عینکی مناسب جهت بستن انتهای لوله های ۱۶ آبیاری قطره ای

مناسب جهت استفاده در انتهای خطوط آبیاری قطره ای

انسداد لوله ۱۶ در مسیر آبیاری قطره ای

توضیحات

ته بند لوله ۱۶ یا همان عینکی – آبیاری قطره ای