انتخاب صفحه

زانوی ۱۶ – آبیاری قره ای

زانوی لوله ۱۶ مناسب جهت سیستم های آبیاری قطره ای

جهت اتصال ۹۰ درجه لوله های ۱۶ آبیاری قطره ای

توضیحات

زانوی لوله ۱۶ مناسب جهت سیستم های آبیاری قطره ای