02136615808 / 02136615570
انتخاب صفحه

پانچر قطره چکان یا دریپر بر روی لوله

پانچر قطره چکان یا دریپر بر روی لوله

وسیله ای جهت ایجاد سوراخ بر لوله ۱۶ جهت اتصال قطره چکان ها در محل مورد نظر

با چرخش دست سوراخ کوچکی بر روی لوله ایجاد می کند

نحوه کارکرد با این پانچر بسیار راحت می باشد

توضیحات

پانچر قطره چکان یا دریپر بر روی لوله