نگهداری مه پاش های خانگی

در این مطلب به  مهم ترین نکاتی که در نگهداری سیستم‌ های مه ‌پاش باید رعایت نمود می ‌پردازیم.

رعایت این نکات موجب افزایش طول عمر مفید مه پاش ها در برابر آسیب‌های احتمالی و همچنین بهبود عملکرد آن ها می شود.

 نکات مهم در نگهداری شلنگ مه پاش خانگی

توجه داشته باشید در صورت خالی بودن شلنگ ها آن را در معرض نور خورشید قرار ندهید.

در صورت سرد بودن بیش از حد محیطی که مه پاشی می شود و احتمال یخ زدگی، از پوشش مناسب و قرار دادن سر پوش برای شلنگ‌های مه پاش استفاده نمایید.

توصیه می ‌شود از موارد گفته شده برای محافظت پمپ ها در برابر یخ زدگی نیز استفاده شود.

توصیه می شود از فشار در محدوده هفتاد تا نود بار برای پمپ ها استفاده شود.

در صورت کمتر بودن فشار از میزان گفته شده کارایی سیستم مه پاش کاهش یافته و در صورت بیشتر بودن فشار طول عمر مفید تجهیزات از جمه شلنگ ها و نازل ها و سایر قطعه ها را کاهش می دهد.

استفاده از فیلتر برای افزایش طول عمر مهپاش

در صورتی که آب منطقه سختی زیادی داشته باشد و شما از سیستم های رسوب شکن و یا دستگاه های آب شیرین کن استفاده نمی کنید انجام موارد زیر الزامی می باشد.

به طور پریودیک نازل ها را به وسیله آچار های به خصوص از پایه جدا کرده و در محلول های اسیدی مخصوص شست و شو دهید.

زمان تعویض این فیلترها به کیفیت آب منطقه بستگی دارد یعنی هر چقدر که سختی آب آن محدوده بیشتر باشد نیاز به تعویض سریع تر فیلتر ها می باشد اما به طور میانگین تعویض آنها در هر شش ماه یک بار توصیه می شود.

تجهیزات آبیاری قطره ای

نکات مهم در نگهداری پمپ مه پاش

توصیه می شود برای  سیستم های مه پاش از شیر های فشار شکن استفاده نمود.

دلیل این موضوع همان طور که گفت شد این است که فشار مورد نیاز برای مهربان در حدود ۷۰ تا ۹۰ بار می باشد این در حالی است که پمپ های مورد استفاده در مه پاش ها فشار بسیار بیشتری از میزان گفته شده را ایجاد می کنند.

از این رو استفاده از شیر های فشار شکن موجب تنظیم فشار آب در بازه گفته شده و در زمان خروج آب از پمپ می شود.

همچنین برای بهبود عملکرد پمپ ها توصیه می شود فیلتر هایی که برای تصفیه استفاده می شود را  در دوره‌ های زمانی معین تعویض نمایید.

در صورت  تعویض نکردن فیلتر ها در زمان های گفته شده آب به وارد به پمپ کاهش یافته و در برخی  موارد رسوب های موجود در فیلتر نیز به سیستم وارد می شوند.

ویژگی های روغن دستگاه مه پاش

نکته دیگری که در نگهداری مه پاش ها باید مورد توجه قرار داد تعویض دوره ای روغن پمپ می باشد.

به طور معمول لازم است که پس از هر دوره کشت، روغن پمپ را تعویض نمایید.

به طور معمول توصیه می شود که پیش از شروع به کار سطح روغن پمپ را بررسی نمایید به طوری که نشان گر در بازه های بین حداقل و حداکثر که بر روی دستگاه مشخص شده قرار گرفته باشد.

توصیه می ‌شود روغن پمپ را برای دفعه اول پس از ۵۰ تا ۹۰ ساعت استفاده در دستگاه تعویض نمایید.

و پس از آن می توانید هر ۵۰۰ ساعت یک بار بعد از مصرف سیستم اقدام به تعویض روغن نمایید.

همچنین در صورت متوجه شدن خرابی روغن به سرعت اقدام تعویض آن نمایید.

ضمنا توجه داشته باشید که روغنی که برای پمپ مصرف می ‌کنید باید متناسب با  روغنی باشد که بر روی پمپ درج و ثبت شده است.

انواع سیستم های مه پاش

سیستم های مه پاش در مدل های خانگی با فشار بسیار کم و بدون پمپ یکی از انواع  مه پاش ها محسوب می شوند.

گروه دیگر مه پاش های با فشار متوسط هستند که در بازه ۷ تا ۱۷ بار فشار فعالیت می نمایند.

گروه سوم سیستم های مه پاش  با فشار قوی هستند که فشار ای در حدود ۱۰۰ بار تولید می نماید.

هر کدام از مه پاش های گفته شده کارایی مخصوص به خود را دارد که شما می توانید متناسب با نیاز خود اقدام به سفارش هر یک از آن ها در سایت ابنیرو  نماید.