انتخاب صفحه

قیمت پمپ آب خانگی پنتاکس-فروش پمپ دو پروانه Pentax

آب نیرو وارد کننده پمپ آب بشقابی پنتاکس - نماینده پمپ دو پروانه پنتاکس - بهترین قیمت پمپ آب پنتاکس - فروش پمپ پنتاکس دو پروانه و ارسال انواع پمپ به سراسر ایران

وارد کننده پمپ آب پنتاکس ایتالیا – فروش پمپ آب خانگی پنتاکس – نماینده پمپ پنتاکس PENTAX – خرید پمپ دو پروانه پنتاکس – پمپ آب دو پروانه -قیمت پمپ آب کوچک – پمپ آب کم صدا – پمپ آب خانگی بی صدا


الکتروپمپ دوپروانه پنتاکس با فشار بالا Pentax – پمپ پنتاکس سری CB


Pentax CB

Pentax CB

سری CAB به عنوان پمپ بشقابی دو پروانه و دارای هد بالایی می باشند.

جنس بدنه پمپ و واسطه : چدن ريخته گري

جنس پروانه : برنج يا نوريل

جنس شفت : استينلس استيل

حداكثر دماي سيال: 50درجه سانتيگراد( براي پروانه نوريل )

90درجه سانتيگراد( براي پروانه برنج )

مدل های T سه فاز می باشند

 

Models:

Pentax CB 100, Pentax CBT 100, Pentax CB 160, Pentax CBT 160, Pentax CB 210, Pentax CBT 210, Pentax CBT 310, Pentax CB 400, Pentax CBT 400, Pentax CBT 600, Pentax CBT 751, Pentax CBT 800, Pentax CBT 900, Pentax CBT 1000, Pentax CBT 1250, Pentax CBT 1500

 


الكتروپمپ محيطي پنتاکس Pentax – پمپ پنتاکس سری PM


Pentax PM

Pentax PM

این سری از پمپ ها جهت مصارف خانگی(مناسب برای افزایش فشار آب گرم و سرد) می باشند.

جنس بدنه پمپ و واسطه: چدن ريخته گري (جنسBR برنز)

جنس پروانه: برنج

جنس شفت: استينلس استيل

حداكثر دماي سيال:90 درجه سانتيگراد

مدل های T سه فاز می باشند

 

Models:

Pentax PM 45 , Pentax PMT 45 , Pentax PM 45BR , Pentax PMT 45BR , Pentax PM 45A , Pentax PMT 45A , Pentax PM 80 ,

Pentax PMT 80 ,Pentax PM 90 , Pentax PMT 90

 

 

 


الكتروپمپ خود مكش پنتاکس ایتالیا Pentax – پمپ پنتاکس سری CAB


Pentax CAB

Pentax CAB

جنس پوسته پمپ: چدن

جنس واسطه موتور: چدن

جنس پروانه: نوريل يا برنز

جنس شفت موتور: استينلس استيل

مدل های T سه فاز می باشند

Models:

Pentax CAB 100, Pentax CABT 100, Pentax CAB 200, Pentax CABT 200, Pentax CAB 300, Pentax CABT 300

 

 


الكتروپمپ سانتريفوژ پنتاکس ایتالیا Pentax – پمپ پنتاکس سری CP


Pentax CP

Pentax CP

جنس بدنه پمپ و واسطه : چدن ريخته گري

جنس پروانه : برنج

جنس شفت : استينلس استيل

حداكثر دماي سيال: 90 درجه سانتيگراد

مدل های T سه فاز می باشند

Models:

Pentax CP 45, Pentax CPT 45, Pentax CP 75, Pentax CPT 75

 


الكترو پمپ پنتاکس با آبدهي و فشار بالا Pentax – پمپ پنتاکس سری CH


Pentax CH

Pentax CH

جنس بدنه پمپ: چدن ريخته گري

جنس شفت: استينلس استيل

جنس پروانه: چدن ريخته گري

دماي سيال: حداكثر 90 درجه سانتيگراد

مدل های T سه فاز می باشند

Models:

Pentax CH 150, Pentax CHT 150, Pentax CH 200, Pentax CHT 200, Pentax CH 300, Pentax CHT 300, Pentax CH 350, Pentax CHT 350, Pentax CH 400, Pentax CHT 400, Pentax CHT 550


الکتروپمپ سانترفیوژ پنتاکس پشقابی Pentax – پمپ پنتاکس سری CM


Pentax CM

Pentax CM

جنس بدنه پمپ: چدن ريخته گري

جنس شفت: استينلس استيل

جنس پروانه: برنج یا نوریل

دماي سيال: حداكثر 90 درجه سانتيگراد

Models:

Pentax CM 50, Pentax CMT 50, Pentax CM 75, Pentax CMT 75, Pentax CM 100, Pentax CMT 100, Pentax CM 160,

 


الكتروپمپ هاي سانتريفوژ پنتاکس با آبدهي بسيار بالا Pentax- پمپ پنتاکس سری CS


Pentax CS

Pentax CS

جنس بدنه پمپ: چدن ريخته گري

جنس شفت: استينلس استيل

جنس پروانه: چدن يا برنج

دماي سيال: حداكثر 90 درجه سانتيگراد

مدل های T سه فاز می باشند

Models:

Pentax CS 75/2, Pentax CST 75/2, Pentax CS 100/2, Pentax CST 100/2, Pentax CSB 100/2, Pentax CSB 150/2, Pentax CSBT 150/2, Pentax CS 150/2, Pentax CST 150/2, Pentax CS 200/2, Pentax CST 200/2, Pentax CS 200/3, Pentax CST 200/3, Pentax CS 300/3, Pentax CST 300/3, Pentax CST 400/3, Pentax CS 450/4, Pentax CST 450/4, Pentax CST 550/4

 

 


الكتروپمپ هاي سانتريفوژپنتاکس Pentax – پمپ پنتاکس سری CR


Pentax CR

Pentax CR

جنس بدنه پمپ و واسطه : چدن ريخته گري

جنس پروانه : برنج يا نوريل

جنس شفت : استينلس استيل

حداكثر دماي سيال: 50درجه سانتيگراد پروانه نور یل

90 درجه سانتيگراد پروانه برنجی

مدل های T سه فاز می باشند

Models:

Pentax CR 75, Pentax CRT 75, Pentax CR 76, Pentax CRT 76, Pentax CR 100, Pentax CRT 100, Pentax CR 102, Pentax CRT 102

 

 


الكتروپمپ پنتاکس دو پروانه Pentax- پمپ پنتاکس سری MB


Pentax MB

 Pentax MB

جنس بدنه پمپ: چدن ريخته گري

جنس شفت: استينلس استيل

جنس پروانه: نوريل يا برنج

دماي سيال: حداكثر 50 درجه سانتيگراد (پروانه نوريل)

حداكثر 90 درجه سانتيگراد (پروانه برنج)

مدل های T سه فاز می باشند

Models:

Pentax MB 150, Pentax MBT 150, Pentax MB 200, Pentax MBT 200, Pentax MB 300, Pentax MBT 300

 

 


الكترو پمپ پنتاکس خود مكشPentax – پمپ پنتاکس سریAP


Pentax AP

Pentax AP

الكتر وپمپ سانتر یفیوژ خود مكش جهت پمپا ژ آب مخطوط شده با هوا

جنس بدنه پمپ و واسطه: چدن ريخته گري

جنس پروانه: برنج يا نوريل

جنس شفت: استينلس استيل

حداكثر دماي سيال: 50 درجه سانتيگراد

مدل های T سه فاز می باشند

Models:

Pentax AP 75, Pentax APT 75, Pentax AP 100, Pentax APT 100, Pentax AP 150, Pentax APT 150, Pentax AP200, Pentax APT 200

 

 


الكترو پمپ افقي مونو بلاك پنتاکس Pentax – پمپ پنتاکس سری CM NORM


Pentax CM-NORM

Pentax CM-NORM

جنس پوسته پمپ: چدن با فلانچ استاندارد

جنس واسطه موتور: چدن

جنس پروانه: چدن

جنس سيل مكانيكي: سراميك – گرافيت

جنس شفت : استينلس استيل 304

مدل های T سه فاز می باشند

Models:

Pentax CM 32-160 C, Pentax CM 32-160 B, Pentax CM 32-160 A, Pentax CM 32-200 C, Pentax CM 32-200 B, Pentax CM 32-200 A, Pentax CM 32-250 C, Pentax CM 32-250 B, Pentax CM 32-250 A, Pentax CM 40-125 C, Pentax CM 40-125 B, Pentax CM 40-125 A, Pentax CM 40-160 B, Pentax CM 40-160 A, Pentax CM 40-200 B, Pentax CM 40-200 A, Pentax CM 40-250 B, Pentax CM 40-250 A, Pentax CM 50-125 B, Pentax CM 50-125 A, Pentax CM 50-160 B, Pentax CM 50-160 A, Pentax CM 50-200 C, Pentax CM 50-200 B, Pentax CM 50-200 A, Pentax CM 50-250 C, Pentax CM 50-250 B, Pentax CM 50-250 A, Pentax CM 65-125 B, Pentax CM 65-125 A, Pentax CM 65-160 C, Pentax CM 65-160 B, Pentax CM 65-160 A, Pentax CM 65-200 C, Pentax CM 65-200 B, Pentax CM 65-200 A, Pentax CM 65-250 B, Pentax CM 65-250 A, Pentax CM 80-160 D, Pentax CM 80-160 C, Pentax CM 80-160 B, Pentax CM 80-160 A, Pentax CM 80-200 B, Pentax CM 80-200 

 


الكترو پمپخانگي پنتاکس Pentax- پمپ پنتاکس سری MD


Pentax MD

Pentax MD

 

جنس پوسته پمپ: چدن و يا برنج

جنس واسطه موتور: چدن

جنس پروانه: برنج و از نوع شعاعي

جنس شفت موتور: استينلس استيل

مدل های T سه فاز می باشند

Models:

Pentax MD 75, Pentax MDT 75, Pentax MD 100, Pentax MDT 100

 

تعریف پمپ :

به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته، و به سیالی که از آن عبور می کند انتقال می دهد در نتیجه، انرژی سیال پس از خروج از این دستگاه ( پمپ ) افزایش می یابد و سبب جابجایی سیال به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست میشود. این جابجایی می تواند سبب انتقال مایع از منبع به مقصد و یا گردش آن در داخل یک سیستم بسته شود .

پمپ نیم اسب پنتاکس – پمپ PM45  پنتاکس Pentax

این پمپ برای ساختمان و خانه های یک طبقه مناسب می باشد. قدرت این پمپ نیم اسب (0.5 hp) و  یا ۰.۳ کیلوات است.  برای بالا بردن فشار آب در ساختمان های یک طبق می توان از این نوع پمپ استفاده نمود. این پمپ پنتاکس ایتالیا دارای بدنه چدنی و مناسب برای جابجایی آب می باشد. همچنین این پمپ از نوع پمپ سانترفیوژ یا گریز از مرکز می باشد و جز پمپ آب خانگی پنتاکس ایتالیا به حساب می آید.

پمپ یک اسب پنتاکس ایتالیا PM80 – پمپ آب خانگی پنتاکس‌ – پمپ تک پروانه پنتاکس – پمپ یک پروانه پنتاکس :

این پمپ دارای قدرتی معادل یک اسب می باشد و جز پمپ های آب خانگی پنتاکس ایتالیا می باشد. این پمپ مناسب ساختمان های دو و سه طبقه به منظور بالا بردن فشار آب در لوله ها می باشد. پمپ آب پنتاکس یک اسب یا ۰.۷۵ کیلوات دارای بدنه ای برنجی می باشد. در تقسیم بندی پمپ ها این پمپ در دسته پمپ های سانترفیوژ الکتروپمپ محیطی پنتاکس PENTAX یا پمپ های پنتاکس سری PM می باشند. 

پمپ دو پروانه پنتاکس ایتالیا – پمپ ساختمان های چند طبقه – پمپ آب خانگی ایتالیایی – پمپ آب سری CB پنتاکس:

پمپ های سری CB پنتاکس داری دو پروانه می باشند. می توان گفت که این سری از پمپ ها جز پرفروش ترین پمپ های پنتاکس ایتالیا می باشند. این پمپ ها با داشتن دو پروانه حجم آب (دبی آب) و هد (ارتفاع و فشار پمپاژ) بیشتری را نسبت به مابقی مدل ها دارند. مدل های CB با توان های مختلف از جمله PENTAX CB100 که دارای توان پمپ یک اسب دو پروانه پنتاکس – CB160  که دارای توان ۱.۵ اسب دو پروانه پنتاکس – CB210 که دارای پمپ دو پروانه دو اسب پناکس و … می باشندو همچنین مدل های مذکور دارای مدل های تکفاز و سه فاز می باشند. مثلا پمپ CB210 به عنوان پمپ تکفاز دو اسب دو پروانه می باشد در صورتی که پمپ پنتاکس CBT210 به عنوان پمپ دو اسب سه فاز دو پروانه پنتاکس می باشد.

همچنین در انتهای هر یک از مدل های فوق دو شماره ۰۰ (دو صفر)  و یا ۰۱ (صفر و یک) می باشد که نشان دهنده نوع جنس پروانه های داخلی آن ها می باشد. پمپ های پروانه ۰۰ دارای پروانه نوریل (پلاستیکی) و پمپ های پروانه ۰۱ دارای پروانه ای از جنس برنج  می باشند. به طور مثال پمپ CBT310/00 پمپ پنتاکس دو پروانه با جنس پروانه نوریل یا همان پلاستیکی می باشد در صورتی که پمپ CBT310/01  به عنوان پمپ سه اسب سه فاز دو پروانه پروانه برنجی پنتاکس می باشد. قابل توجه می باشد که پمپ های با پروانه برنجی دارای عمر مفید بالاتر می باشد و البته دارای هزینه ی اولیه بیشتری نسبت به پمپ های دیگرمی باشند.

پمپ آب خودمکش – پمپ آب پنتاکس  خودمکش – پمپ پنتاکس CAB

پمپ های آب خودمکش به طور کلی می توانند در مکش خود آب را از ارتفاع پایین تری حمل کنند و به داخل پمپ بیاورند و از آن جا پمپاژ را آغاز کنند. این پمپ ها برای کاربرد های آبرسانی و آبیاری کشاورزی و کشیدن آب از چاه های  و استخر ها آب مناسب می باشند. همچنین از بزرگترین ویژگی های این پمپ های می توان به بی نیاز بودن به هواگیری آن ها در شروع استارت اولیه اشاره کرد چرا که کلیه پمپ ها در هنگام روشن کردن اولیه نیاز به هواگیری دارند در صورتی که این پمپ نیاز به هواگیری ندارد.

پمپ های بشقابی پنتاکس – پمپ پنتاکس بشقابی پمپ سانترفیوژ بشقابی Pentax CM: 

پمپ های بشقابی پنتاکس به عنوان پمپ هایی استفاده می شنود که داری میزان دبی (حجم آب بیشتری) می باشند. مثلا در خانه و ساختمانی دو طبقه با مساحت بالای ۷۰ متر می توان از پمپ آب بشقابی پنتاکس یک اسب استفاده نمود. همچنین قابل ذکر است که این سری از پمپ ها دارای مدل های پمپ نیم اسب بشقابی CM50 و پمپ یک اسب بشقابی CM100  پنتاکس می باشند که جز پرفروش ترین محصولات پنتاکس به حساب می آیند.

 پمپ پنتاکس با آبدهی بالا – پمپ آب برای آبیاری – پمپ دبی بالا – پمپ پنتاکس Pentax CS:

پمپ سری CS پنتاکس ایتالیا دارای دبی (میزان حجم آب خروجی) بالایی می باشند. در حالت عادی می توان گفت که آبدهی این پمپ ها به خاطر نوع کلگی پمپ ها و نوع پروانه دارای ۳ الی ۵ برابر پمپ های دوپروانه CB پنتاکس می باشند. البته نکته قابل توجه در این مدل پمپ ها حد پایین آن ها یعنی حدود ۱۵-۳۰ متر در آن ها می باشد.

 

ABNIRO-LOGO--PNG

اصل و معتبربودن کیفیت کالاها 

aaa

 

گروه مهندسی بازرگانی آب نیرو برای تامین تمامی تجهیزات صنعتی (پمپ ، الکتروپمپ ، پمپ آب ، پمپ صنعتی ، پمپ شمایی ، پمپ کفکش ، پمپ لجنکش ، پمپ شناور ، پمپ بشقابی ، پمپ جتی ، پمپ آب خانگی ، پمپ استیل ، پمپ انتقال مواد نفتی ، الکتروپمپ ضد انفجار EX ، پمپ ایتالیایی ، پمپ کشاورزی) و کشاورزی (آبپاش ، آبپاش هانتر ، آبپاش ویرسا ، آبپاش برنجی ، آبپاش مخفی شونده ، آبپاش زمین چمن ، تایمر آبیاری ، تایمر آب ، تایمر آبیاری خانگی ، کنترلر آبیاری ، قطره چان نتافیم ، لوله پلی اتیلن ، تایمر اوربیت ، آبپاش ضربه ای ، لوله قطره چکان دار ، فیلتر دیسکی آزود ، شیر برقی)  در این گروه با  واردکنندگان و تولید کنندگان بنام و رسمی همکاری می نماید. بنابر این تضمین را به مشتریان خود می دهد که تمامی کالاهای ارائه شده در این گروه دارای بسته بندی فابریک – آکبند و سالم – با برچسب معتبر می باشد که هیچگونه دخل و تصرفی در آن ها صورت نگرفته است.   

بنابراین کلیه کالاهایی که در گروه مهندسی بازرگانی آب نیرو ارائه و عرضه می‌گردد اصلی هستند و به هیچ عنوان کالای کارکرده و یا غیر اصلی در این سایت به فروش نمی‌رسد. از این رو است که گروه مهندسی بازرگانی آب نیرو اصل بودن همه محصولات موجود در وب سایت را تضمین می‌کند. 

مزایای خرید از گروه مهندسی بازرگانی آب نیرو

 

مشتری گرامی در صورت خرید انواع تجهیزات صنعتی (پمپ و الکتروپمپ) و کشاورزی (آبپاش و تایمر آبیاری) از گروه مهندسی بازرگانی آب نیرو از مزایا زیر برخوردار خواهید شد :

  • تحویل کالای آکبند و سالم در کمترین زمان ممکن
  • خریدی مطئن و آسان با استفاده از حداکثر تخفیف های ممکن در زمان خرید
  • مشاوره و خریدی آگاهانه ، انتخاب کالایی مناسب با نیاز شما
  • خدمات پس از فروش به مشتریان متناسب با موقعیت و مکان مشتری

راهنمای خرید و تحویل کالا (روش های ارسال کالا)

حمل و نقل آب نیرو

در صورتی که نیاز به هرگونه راهنمایی و انجام مشاوره برای خرید ( پمپ ، الکتروپمپ ، آبپاش ، تایمر آبیاری ، لوله پلی اتیلن ، پمپ آب ، پمپ مواد شمایی ، پمپ صنعتی ، ست کنترل پمپ ، منبع تحت فشار پمپ ، آبپاش هانتر ، شیر برقی آبیاری ، شیر برقی فشار بالا ، تایمر آب و … ) دارید با کارشناسان آب نیرو تماس حاصل فرماید. بعد از تصمیم به خرید محصولات و مشخص شدن قیمت محصول مورد نظر از طرف کارشناسان ما می توانید نسبت به گرفتن پیش فاکتور و یا شماره های حساب و کارت های واریزی اقدام نمایید.

لطفا پس ار واریز وجه شماره پیگیری فیش واریزی را به همکاران ما حتما اطلاع دهید تا حواله انبار کالای شما در اسرع وقت ثبت و ارسال گردد.

روش های ارسال کالا

بعد از وایز وجه مورد نظر و تایید واریزی شما کالای شما حواله انبار و ثبت می گردد. ثبت کالاهای سفارشی تا آخرین ساعت کاری روزانه شرکت انجام می شود. برای ارسال کالا تا ساعت 12 ظهر آن روز اگر کالا ثبت شده باشد قابل تحویل می باشد و در غیر این صورت ارسال کالای خریداری شده روز بعد تحویل داده خواهد شد.

ارسال سریع کالای خریداری شده پس از انجام هماهنگی‌های لازم در مورد نحوه ارسال، تاریخ و زمان تحویل قبل از ارسال آن با مشتری به یکی از روشهای مورد انتخاب مشتری شامل:

وسایل موتوری: ارسال با پیک موتوری ، ارسال با آژانس ، ارسال با وانت و ارسال با کامیون قابل انجام خواهد بود. در صورتی که مشتری شهرستان ها هستید کالای شما می تواند از طریق باربری ارسال گردد.

service                                        moving

پست تیپاکس: در صورتی بسته خریداری شما کوچک باشد می تواند این شرکت برای شما از طریق تیپاکس آن را ارسال نماید و آن را درب منزل خود تحویل بگیرید. پس از پردازش سفارش و تحویل به پست، زمان تقریبی تحویل سفارش ارسالی بر اساس محدوده جغرافیایی و مقصد سفارش بین 24 تا 72 ساعت خواهد بود. لازم به ذکر است در مناسبت‌های خاص و روزهای پایانی سال سفارش‌‏های ارسالی از طریق پست، ممکن است به دلیل وجود ترافیک در سرویس‌‏های پستی با کمی تاخیر به دست مشتریان برسند. 

478578_415113045235279_1453188030_o

باربری: در صورتی که مشتری شهرستان می باشید و می خواهید در کمترین زمان ممکن کالای خود را دریافت کنید گروه مهندسی آب نیرو می تواند کالای شما را در اسرع وقت به صورت سالم تحویل باربری نماید. بعد از ارسال کالا شماره بیجک ارسالی روز بعد برای شما از طریق پیامک اس ام اس خواهد شد.

export-moving

هزینه های ارسال و بارگیری به کالا تماما به عهده مشتری می باشد و کالاهای ارسالی پس کرایه خواهند شد و هنگام تحویل از مشتری گرفته خواهد شد. 

 

مهندسی بازرگانی آب نیرو به عنوان مرجع تخصصی تجهیزات صنعتی (پمپ ، الکتروپمپ ، پمپ صنعتی ، پمپ شیمیایی ، بوستر پمپ ، پمپ آب خانگی ) و کشاورزی (آبپاش ، آبپاش زراعی ، آبپاش مخفی شونده ، آبپاش هانتر ، آبپاش ویرسا ، مه پاش ، لوله پلی اتیلن ، تایمر آبیاری ، تایمر آب ، شیر برقی ) می باشد و به عنوان یکی از تامین کنندگان پمپ آب (پمپ آب ایتالیایی – پمپ آب چینی) می باشد. 

آب نیرو در زمینه صنعت پمپ دارای نمایندگی فروش برندهای ذیل می باشد:

نماینده پمپ پنتاکس PENATAX ( پمپ آب خانگی پنتاکس ، پمپ کفکش پنتاکس، پمپ لجن کش پنتاکس ، پمپ شناور پنتاکس، پمپ دوپروانه پنتاکس ، بوستر پمپ پنتاکس، الکتروپمپ آب پنتاکس PENTAX ) – از بین برند پمپ واردات ایتالیایی در ایران، می توان گفت که واردات پمپ پنتاکس PENTAX به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده پمپ لوارا LOWARA (پمپ آب خانگی لوارا، پمپ صنعتی لوارا ، پمپ استیل لوارا ، پمپ سیرکولاتور لوارا ، پمپ لجنکش لوارا ، پمپ کفکش لوارا ، بوستر پمپ لوارا ، پمپ طبقاتی لوارا ، پمپ شیمایی لوارا ، پمپ شناور لوارا ، پمپ چاه عمیق لوارا ، الکتروپمپ لوارا LOWARA )- از بین برند پمپ واردات ایتالیایی در ایران، می توان گفت که واردات پمپ لوارا  LOWARA به عنوان برند ایتالیایی یکی از معروف ترین ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده پمپ آب پدرولا PEDROLLA (پمپ آب خانگی پدرولا ، پمپ شناور پدرولا ، پمپ کفکش پدورلا ، پمپ لجنکش پدرولا ، پمپ استیل پدرولا ، بوستر پمپ لوارا ، الکتروپمپ پدورلا PEDROLLA) – از بین برند پمپ واردات ایتالیایی در ایران، می توان گفت که واردات پمپ پدورلا PEDROLLA  به عنوان برند ایتالیایی یکی از برند های شناخته شده در جایگاه خود می باشد که دارای کیفیت مناسبی نیز می باشد.

نماینده پمپ گراندفوس Grundfos (بوستر پمپ گراندفوس ، دوزینگ پمپ گراندفوس ، کفکش گراندفوس ، پمپ آب گراندفس ، پمپ طبقاتی گراندفوس CR) – از بین برند پمپ واردات آلمانی در ایران، می توان گفت که واردات پمپ گراندفوس GRUNFOS به عنوان برند آلمانی یکی از معروف ترین ها در جایگاه خود می باشد.

نماینده پمپ استریم STREAM (پمپ آب استریم ، پمپ کفکش استریم ، کفکش استریم ، کفکش چینی ، لجنکش استریم ، پمپ شناور استریم ، پمپ عمودی استریم ، پمپ چاه استریم ، کفکش چینی استیل ، کفکش بدنه آلمنیومی ، لجنکش چینی استریم ، کفکش استریم چین ، پمپ آب خانگی استریم ، بوستر پمپ استریم ، بلوئر استریم ، پمپ طبقاتی استریم) – از بین برند پمپ واردات چینی در ایران، می توان گفت که واردات پمپ استریم STREAM به عنوان برند چینی یکی از قدیمی ترین ها در جایگاه خود می باشد.

همچنین آب نیرو در زمینه تامین لوله پلی اتیلن آبرسانی با تولید کنندگان داخلی مشارکت و همکاری دارد. آب نیرو عرضه کننده انواع  لوله پلی اتیلن آبرسانی یا لوله آبرسانی سیاه رنگ در اندازه و فشار کاری مختلف می باشد. این شرکت آماده ارائه انواع لوله پلی اتیلن استاندارد برای پروژه های آبرسانی و لوله پلی اتیلن برای انتقال کابل در پروژهای شما می باشد. 

021-36615808 , 021-36615570

جهت انجام هرگونه مشاوره قبل از خرید با ما تماس بگیرید

آب نیرو مرجع تخصصی تجهیزات صنعتی و کشاورزی