پمپ  آبیاری قطره ای

همان طور که در بخش ها دیگر گفته شد برای آبیاری در بخش کشاورزی روش های بسیاری موجود است که اقتصادی ترین روش که در مصرف بی رویه آب نیز به شدت صرفه جویی می کند آبیاری قطره ای است.برای استفاده از منبع آب در قطره چکان ها به اختلاف پتانسیل نیاز است تا با ایجاد فشار آبیاری انجام شود که این کار توسط پمپ  آبیاری قطره ای انجام می شود.

اما منابع آبی مانند چاه یا قنات ها و رود ها امکان ایجاد این اختلاف پتانسیل را ندارند به همین دلیل استفاده از پمپ  آبیاری قطره ای های مخصوص برای ایجاد این انرژی نیاز است.

بیشتر بدانید: برای تهیه تجهیزات آبیاری قطره ای کلیک کنید.

ویژگی های پمپ  آبیاری قطره ای

در ادامه به عوال موثر روی قدرت پمپ می پردازیم که با توجه به آن و درنظر داشتن شرایط موجود اقدام به تهیه پمپ  آبیاری قطره ای و محل قرار گیری آن برای پمپاژ کردن، می کنیم.

  • ارتفاع منبع آبی که مصرف می کنید
  • ارتفاع زمین کشاورزی نسب به جایگاه پمپ
  • میزان دبی آب
  • نوع لوله کشی، شیرآلات و وسایل مصرفی و نحوه اتصال آن ها
  • میزان فشار مورد نیاز در قطره چکان ها

بعد از بررسی نکات بالا و تطابق آن با وضع موجود ایستگاه پمپاژ و نوع پمپ مناسب را انتخاب می کنیم.

انواع پمپ های مناسب برای آبیاری قطره ای

در انواع روش های آبیاری بسیاری از مدل های پمپ می توان استفاده می شود که به اختصار تعدادی از آن ها را بیان می کنیم و به بهترین آن ها برای آبیاری قطره ای می

پمپ های سانتریفیوژ (گریز از مرکز)

این مدل پمپ ها برای مواردی مصرف می شوند که نیاز به جریان دبی کم است و آب در ارتفاع بالا باشد. جریان آب درون این نوع پمپ ها شعاعی است.

پمپ های توربینی

این مدل پمپ ها برای مواردی مصرف می شوند که نیاز به دبی متوسط است و ارتفاع آب نیز متوسط است.

پمپ پره ای

این مدل پمپ ها برای مواردی مصرف می شوند که دبی زیاد در ارتفاع کم نیاز است. جریان آب درون این نوع پمپ ها محوری است.

 مناسب ترین پمپ برای آبیاری قطره ای:

در سیستم آبیاری قطره ای از انواع مختلف پمپ  آبیاری قطره ای ، گریز از مرکز استفاده می شود.

این پمپ ها در مواقعی استفاده می شوند که ارتفاع مکش بیش از شش متر نباشند.

نحوه عملکرد پمپ های گریز از مرکز

در این پمپ ها برای تولید فشار از نیرو گریز از مرکز استفاده می شود.

به این صورت که موتور، که همان نیرو محرکه پره است درون منبع آب شروع به چرخش می کند.

چون سرعت قطرات جدا شده از پره بسیار زیاد است ناگهان سرعت خودشان را از دست می دهند.

در نتیجه انرژی جنبشی را به انرژی پتانسیل تبدیل می کنند. که این انرژی پتانسیل خود را به صورت فشار نمایان می شود.

نحوه استفاده از پمپ سانتیریفیوژ

قبل از روشن کردن موتور، باید مخزن آن را کاملا پر از آب کرد زیرا هر زمان که مخزن پر نباشد موتور از کار میوفتد.

با توجه به مورد گفته شده لوله ای به مخزن آب آن وصل شده که در صورت کم شدن آب مخزن و ایجاد فضای خالی سریعا آب اضافه می شود تا دوباره تحت سانتیریفیوژ ایجاد شده فشار تولید کند و به کار خود ادامه دهد.

تعیین محل ایستگاه پمپاژ

دبی و فشار برای سیستم آبیاری قطره ای باید بیشترین بازدهی را داشته باشد به همین دلیل قبل از هر کاری باید این دو مورد را بررسی کرد.

به همین منظور باید با مفاهیم زیر آشنا شوید.

بار سیستم آبیاری

برای تعیین رابطه بار و دبی باید بار های موجود در سیستم آبیاری را بشناسید:

بار ثابت

اختلاف سطح استاتیکی آب مخزن تا جایی که آب از قطره چکان خارج می شود.

بار متغیر

مجموع افت سطح آب در منبع آب، افت اصطکاک در اتصالات لوله ها،  فشار در مقطعی که آب خارج می شود و بار سرعت.

Tdh

بار کل دینامیک از مجموع هردو نوع بار ثابت و متغیر ساخته می شود.

ظریفیت سیستم

نسبت Tdh به بار کل دینامیک را ظرفیت سیستم می نامیم.

میزان ظرفیت سیستم یکی از عوامل تاثیر گدار بر روی انتخاب انواع لوله ها و قطر و طول آن هاست.

تعیین نقطه مناسب برای قرار گیری پمپ  آبیاری قطره ای تقاطع نمودار ظرفیت سیستم و منحنی دبی-فشار است.