انتخاب صفحه

سه راهی ۱۶- آبیاری قطره ای

سه راهی ۱۶ برای آبیاری قطره ای 

سه راهی ۱۶ پلی اتیلن

فروش انواع اتصالات آبیاری قطره ای

فروش انواع اتصالات پلی اتیلن

توضیحات

سه راهی ۱۶ برای آبیاری قطره ای