02136615808 / 02136615570
انتخاب صفحه

سه راهی ۱۶- آبیاری قطره ای

سه راهی ۱۶ برای آبیاری قطره ای 

سه راهی ۱۶ پلی اتیلن

فروش انواع اتصالات آبیاری قطره ای

فروش انواع اتصالات پلی اتیلن

توضیحات

سه راهی ۱۶ برای آبیاری قطره ای